Termeni si Conditii de utilizare site

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR Garantare si Creditare IFN S.A.

Declarația de confidențialitate

Acest site web aparţine Garantare si Creditare IFN S.A., iar informațiile de pe acest site web au fost pregǎtite de Garantare si Creditare IFN S.A., şi au fost create în scop informativ. Prin utilizarea acestui site web devii Client al Garantare si Creditare IFN S.A.

Informaţiile cuprinse în acest site web sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ şi trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare şi nici nu reprezintǎ sfaturi sau recomandǎri pentru investiţii sau condiţii contractuale ale unui împrumut sau produs financiar.

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează prevederile legale. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.

În această declarație de confidențialitate:

Servicii reprezintă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim.

Site Web reprezintă paginile de internet, platforma on-line, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți on-line prin care prezentǎm şi oferim Serviciile.

 1. Operatorul de date

Garantare si Creditare IFN S.A., este un operator de date, cu sediul social în Bistrița, Bd. Decebal, nr. 31, jud. Bistrița Năsăud, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud sub nr. J6/233/07.03.2022, cod unic de înregistrare 45759729, nr. de înregistrare în Registrul General BNR RG-PJR-06-110380/02.09.2022, operator de date cu caracter personal înregistrat în  Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 18783/02.11.2022, ce utilizează prezentul website. De asemenea, acesta are obligaţia legală de a prelucra datele cu caracter personal ale clienţilor săi în scopul achiziţionării unui produs de creditare.

În acest scop, vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii și Condiţiile de utilizare a website-ului nostru, dar și Politica de confidenţialitate, în baza cǎreia vă vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în vederea achiziţionării unui produs de creditare. Consimţământul dumneavoastră vizează separat fiecare dintre secţiunile la care linkul face referire și poate fi dat selectiv, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Cu toate acestea vă rugăm să aveţi în vedere faptul că lipsa consimţământului dumneavoastră pentru unele aspecte obligatorii în cursul procesului de acordare a unui produs de creditare Garantare si Creditare IFN S.A., poate conduce la imposibilitatea continuării procesului de creditare, și astfel, de acordare a creditului solicitat.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: gdpr@novacredit.ro. sau la adresa: Bistrița, Bd. Decebal, nr. 31, jud. Bistrița Năsăud.

 1. Termeni şi Condiţii de utilizare a website-ului

Termenii de utilizare sunt aplicabili din momentul în care Utilizatorul accesează pentru prima dată acest website, aplicabili inclusiv pentru tot procesul de analiză de credit, încheierea contractului de credit, desfășurarea contractului de credit, încetarea acestuia și inclusiv după acest moment în anumite aspecte reglementate de prezentul document. Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, sunt deţinute şi/sau administrate de către Garantare si Creditare IFN S.A..

Astfel, pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz personal, în scop informativ. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestui drept, sunt și rămân în proprietatea Garantare si Creditare IFN S.A..

Produsele şi serviciile descrise în acest site, precum şi mǎrcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivǎ a Garantare si Creditare IFN S.A., sau a altor parteneri contractuali ai Garantare si Creditare IFN S.A., ele neputând fi reproduse sau folosite de cǎtre un alt terţ, sub sancţiunea legislaţiei aplicabile.

Nu vă este permis să stabiliţi, direct sau indirect, link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, dat în scris și prealabil al Garantare si Creditare IFN S.A., iar autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva Garantare si Creditare IFN S.A., utilizatorii/clienţii încalcă Termenii de utilizare enunţaţi mai sus.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Link-urile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt administrate de către Garantare si Creditare IFN S.A.. Din acest motiv, Garantare si Creditare IFN S.A., nu poate fi ţinută responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri.

Eventualele link-uri externe afişate pe acest site web au scopul de a veni în sprijinul utilizatorilor (client sau potenţial client) și nu au scop publicitar. Astfel, introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei Garantare si Creditare IFN S.A., faţă de acestea, şi cu atât mai puţin Garantare si Creditare IFN S.A., nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri. Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către utilizatori.

Mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afişate pe acest site web reprezintă mărci înregistrate sau nu, ale Garantare si Creditare IFN S.A., și ale altor companii/grupuri din care Garantare si Creditare IFN S.A., face parte sau este afiliată.

Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor incluse în materialele prezentate în prezentul website, fără acordul prealabil sau aprobarea expresă în scris a Garantare si Creditare IFN S.A., sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori. Nici un material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit şi nu poate fi considerat o recomandare în acest sens, clientul fiind acela care este responsabil de evaluarea utilitǎţii reale a produsului de creditare ales, precum şi a compatibilitǎţii acestuia cu nevoile reale ale acestuia și a capacitaţii de rambursare a Creditului.

În măsura în care cadrul legislativ din România o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web.

Garantare si Creditare IFN S.A., deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conţinutul site-ului www.novacredit.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor în vigoare.

Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului și graficii site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul și forma site-lui www.novacredit.ro, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web. În cazul nerespectării termenilor şi condiţiilor prezentate pe site de către utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii Garantare si Creditare IFN S.A., pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.

 1. Parole

În cazul în care pentru accesarea anumitor conturi personale ale dumneavoastră în contextul prezentului website vi se va comunica o parolă, vă rugăm să trataţi această parolă cu maximă precauţie și confidenţialitate și să nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

 1. Transferul împrumutului

Dacă decideți să solicitați un împrumut de la Garantare si Creditare IFN S.A., înțelegeți și recunoașteți că împrumutul dvs. ca obligație față de Garantare si Creditare IFN S.A., poate fi transferat către terți.

 1. Beneficiarul real al Creditului

În cazul în care vă decideți să solicitați/să contractați un împrumut din partea Garantare si Creditare IFN S.A., având în vedere dispozițiile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Regulamentului Băncii Națională a României nr. 2/2019, înțelegeți să declarați pe proprie răspundere faptul că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le solicitați către Garantare si Creditare IFN S.A., cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către Garantare si Creditare IFN S.A., orice modificare apărută cu privire la cele declarate.

În calitate de solicitant/împrumutat, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți faptul că acordarea împrumutului de către Garantare si Creditare IFN S.A., este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute prin împrumutul acordat de Garantare si Creditare IFN S.A..

Persoane expuse public - De asemenea, în calitate de solicitant/împrumutat, declarați pe proprie răspundere și confirmați prin agrearea, având un document explicativ publicat de Agenţia Naţionalǎ de Integritate şi o bifǎ aferentǎ cǎ aţi înţeles alegerea faptului că sunteți sau nu  o persoană expusă public în sensul art. 3 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (ex.: șef de stat, șefi de guvern, parlamentar, comisar european, membru al guvernului, consilier prezidențial, consilier de stat, secretar de stat, membru al Curții Constituționale, membru al Înaltei Curți de Casație și Justiție, membru al Curții de Conturi, membru al consiliilor de administrație ale Băncii Naționale a României, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt din cadrul forțelor armate, conducător al instituțiilor și autorităților publice, membru al consiliilor de administrație și al consiliilor de supraveghere sau persoană care deține funcții de conducere în regiile autonome, în societățile comerciale cu capital majoritar de stat și în companiile naționale, directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri ai organelor de conducere ale unei organizații internaționale), un membru de familie al unei asemenea persoane (soț, soție, copil și soț/soție a acestuia, părinte) sau o persoană cunoscută public ca asociată cu o astfel de persoană.

În calitate de împrumutat/solicitant vă obligați să comunicați de îndată către Garantare si Creditare IFN S.A., orice modificare apărută cu privire la cele declarate de dumneavoastră mai sus.

 1. Acord privind debitarea cardului bancar

Împrumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea automată de către Garantare si Creditare IFN S.A., a cardului său bancar (aplicabil doar pentru clienții care au optat pentru primirea banilor pe cardul bancar.) Împrumutatul/Solicitantul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său si/sau contul IBAN către procesatorul de plăţi partener al Garantare si Creditare IFN S.A., și cǎ informaţiile cu privire la cardul său să fie verificate și validate de către Garantare si Creditare IFN S.A., autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacţie simbolică, în valoare de 0,10 (zecebani) lei.

Împrumutatul/Solicitantul autorizează expres și irevocabil Garantare si Creditare IFN S.A., să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadenţă (valoarea totală plătibilă), și ulterior prin debitări repetate până la stingerea debitului datorat, precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și costurile percepute de terţi datorate potrivit dispoziţiilor contractuale, după caz.

 1. Verificarea identității dumneavoastră în cadrul procesului de creditare

În cadrul procesului de solicitare de credit demarat în cadrul platformei www.novacredit.ro, vi se va solicita să faceți o poză a actului dumneavoastră de identitate și de asemenea, o poză a dumneavoastră.

După ce veți fotografia actul de identitate, veți fi invitat să îl încărcați într-un formular prezentat pe ecran, astfel încât acesta să ajungă în posesia Garantare si Creditare IFN S.A.

Pe baza acordului dumnevoastră, fotografia actului de identitate va fi comparată cu fotografia chipului dumneavoastră, prin intermediul unei aplicații furnizate de un contractor extern. În situația în care nu veți fi de acord cu această procedură detaliată în Politica de Confidențialitate disponibilă pe www.novacredit.ro, procesul de creditare va lua sfârșit.

Totodată, copia actului dumneavoastră de identitate va fi verificată din perspectiva riscului contrafacerii, prin intermediul aceluiași contractor extern al Garantare si Creditare IFN S.A..

În cazul în care rezultatele verificărilor mai sus menționate relevă riscuri din perspectiva autenticității documentului de identitate prezentat, procesul de creditare nu va mai putea continua. De aceea, este foarte important ca fotografiile realizate și datele furnizate să fie clare și corecte.

După ce identitatea dumneavoastră este validată astfel, Garantare si Creditare IFN S.A., va realiza verificări suplimentare necesare din perspectiva cunoașterii clientelei, așa cum sunt acestea stabilite de legislația în domeniu aplicabile (ex.: Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și Regulamentul BNR nr. 2/2019).

 1. Computere folosite în comun sau publice

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un alt calculator/tableta/telefon mobil decât cel/cea personal/personală, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile deschise pe acest website sau, după caz, conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat/controlat.

 1. Notificări

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie va fi transmisă prin e-mail/SMS/mesaj Whatsapp, atât clientul/utilizatorul, cât și Garantare si Creditare IFN S.A., declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail/SMS/mesaj Whatsapp între ele. Cu toate acestea în măsura în care clientul/utilizatorul nu are acces la niciuna dintre aceste posibilităţi în mod justificat, acesta poate adresa solicitarea sa în scris la adresa: Bistrița, Bulevardul Decebal, Nr. 31, Bistrița – Năsăud.

Utilizatorul/ Clientul își exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către Garantare si Creditare IFN S.A., în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricărei relaţii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail/SMS/mesaj Whatsapp la adresa de e-mail/numărul de telefon indicate de către Utilizator/Client/Garantare si Creditare IFN S.A., în cadrul aplicaţiei credit online sau pe www.novacredit.ro în secţiunea Contact, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractante.

De asemenea, Garantare si Creditare IFN S.A., va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii Contract și pe pagina website www.novacredit.ro și în contul Utilizatorului/Clientului generat la această adresă, notificând electronic Utilizatorul/Clientul în acest sens prin mesaj email atunci când astfel de informaţii au fost afişate. Garantare si Creditare IFN S.A., nu este obligata să pună la dispoziţia Utilizatorului/Clientului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Utilizatorului/Clientului solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată Garantare si Creditare IFN S.A., nu îi va fi opozabilă, Garantare si Creditare IFN S.A., fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat.

 

 1. Acordul exprimat pentru acești Termeni și Condiții

Acordul exprimat în privința prezentului document Termeni și condiții prin bifarea căsuței în care vi se solicită explicit exprimarea acestui acord, va fi considerat aplicabil iar documentul Termeni și Condiții va fi pe deplin aplicabil și oricăror cereri de credit și contracte de credit viitoare încheiate cu Garantare si Creditare IFN S.A.. În măsura în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să ne transmiteți un email în această privința la adresa contact@novacredit.ro.

 

 1. Lege aplicabilă. Revizuirea Termenilor si Condiţiilor

Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile române şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

Garantare si Creditare IFN S.A. poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea utilizatorilor de a avea o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate on-line, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare.

 1. Clauze finale

Utilizarea acestui site nu garantează obținerea unui împrumut. Orice cerere de împrumut primită prin intermediul acestui site va fi supusă unui proces de aprobare.

Sunt de acord cu faptul că Garantare si Creditare IFN S.A., poate refuza cererea mea de credit fără a-mi explica motivul refuzului. Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii Garantare si Creditare IFN S.A., pot duce la suspendarea accesului tău la serviciile oferite de acest site.